Facturatie van werken door de distributienetbeheerder

De heer B. laat zijn tweevoudige elektriciteitsmeter door een enkelvoudige vervangen. Van de distributienetbeheerder ontvangt hij een offerte die hij kort daarop ondertekent. Wanneer hij na de uitvoering de factuur ontvangt, betwist hij die. Nadat hij vruchteloos bij het energiebedrijf heeft aangeklopt, dient hij bij de Ombudsdienst klacht in.

Interventie van de ombudsman: 

Na indiening van de klacht onderwierp de distributienetbeheerder de factuur aan een grondiger onderzoek en stelde daarbij vast dat de correcte tarieven wel waren toegepast, maar dat er niettemin fouten werden gemaakt. Zo werd in de offerte aan de klant gevraagd zelf een 25S60 kast te voorzien (en daarvoor de kosten te dragen) én werd hem in dezelfde offerte een kast aangerekend. Bijgevolg stelde de distributienetbeheerder een nieuwe factuur op waarin de prijs van de meterkast werd weggelaten. Bovendien is gebleken dat men op de factuur een btw-tarief van 21% had gehanteerd. De nieuwe factuur werd, na invulling van een btw-attest, aan een tarief van 6% opgemaakt.