Facturering zonder contract(aanvraag)

Mevrouw D. ontving kort na haar verhuizing een welkomstbrief van leverancier Y, terwijl ze een contract bij leverancier Z had aangevraagd.

Leverancier Y bevestigt dat het contract afgesloten is op basis van het energieovernamedocument dat de eigenaar had doorgestuurd.

Hoewel op het energieovernamedocument vermeld staat dat dit in geen geval een contract is, maakte leverancier Y facturen op naam van mevrouw D.

Interventie van de ombudsman: 

Leverancier Y bevestigt dat het contract begonnen is op basis van het energieovernamedocument, omdat er geen leverancier op vermeld stond.

Uiteindelijk bevestigt leverancier Y dat hij een creditnota voor een bedrag van 155,87 euro heeft opgesteld, zodat er voor mevrouw D. geen kosten in rekening worden gebracht.