Geen facturen

Mevrouw G. verhuisde naar een leveringspunt in het Waalse gewest. De eerste drie maanden kreeg ze zoals gewoonlijk facturen. Daarna ontving ze  geen  facturen meer.

Mevrouw G. nam contact op met haar energieleverancier en vroeg om kopieën van de facturen op te sturen naar haar adres. Die kreeg ze echter niet en ze  ging er dan van uit   dat haar leverancier de berekening op het einde van het jaar zou maken en opsturen.

Vervolgens werd er, op vraag van de leverancier, een budgetmeter geplaatst omdat mevr. G haar facturen niet had betaald. Voor de plaatsing van de budgetmeter werd haar 100 euro aangerekend. 

Interventie van de ombudsman: 

Na verduidelijking werd er door de leverancier vastgesteld dat zowel de facturen als de herinneringen naar het oude adres van de klant gestuurd werden.

De kosten voor de plaatsing van de budgetmeter (100 euro) werden door de leverancier terugbetaald aan de klant. Alsook kon de klant vragen om de budgetmeter buiten werking te stellen.