Gratis elektriciteit

Het gezin van de klager bestond uit 3 personen en had bijgevolg recht op 400 kWh gratis elektriciteit volgens het Vlaamse Energiedecreet. Omdat het gezin beschikte over zonnepanelen bedroeg het netto jaarverbruik slechts 81 kWh. Op de afrekeningsfactuur werd evenwel geen gratis elektriciteit toegekend omdat het gebruik slechts 81 kWh bedroeg en dus minder dan de gratis 400 kWh.,   Volgens de leverancier kon de gratis elektriciteit dan ook niet toegekend worden wanneer het verbruik lager ligt dan de hoeveelheid waarop men recht heeft.

Interventie van de ombudsman: 

Na analyse van de klacht kende de leverancier alsnog 81 kWh gratis elektriciteit toe aan de klant. Bijgevolg werd de Vlaamse regelgeving  correct toegepast aangezien deze bepaalt dat de gratis elektriciteit ook in deze situatie moet worden toegekend, zij het beperkt tot het netto verbruik van de voorafgaande 12 maanden.