Groepsaankoop en sociaal tarief

In de loop van 2018 belandt de heer B. bij een nieuwe leverancier ingevolge een groepsaankoop. Hij ondertekent de nieuwe leveringsovereenkomst, die de duurtijd van een jaar heeft. Korte tijd nadien heeft hij tijdelijk recht op het sociaal tarief. De leverancier past het sociaal tarief toe voor de gehele periode van de overeenkomst.

Wanneer later blijkt dat het recht op sociaal tarief enkel tot einde 2018 geldt, ontvangt de heer B. een brief waarin de leverancier aankondigt de facturatie van het verbruik vanaf begin 2019 aan te passen naar het gewone commerciële tarief van deze leverancier.

De heer B. eist echter dat daarvoor het tarief van de groepsaankoop wordt toegepast, aangezien daarvoor een geldige leveringsovereenkomst bestaat en de herziening binnen de overeengekomen looptijd van één jaar valt.

Interventie van de ombudsman: 

Na indiening van de klacht gaat de leverancier op de eis van de heer B. in.