Heraansluiting

Mevrouw L. betwist de kosten die haar werden aangerekend voor de afsluiting en heraansluiting van de meter, aangezien de energieleverancier haar de te volgen stappen bij de verhuizing van een huurder niet had meegedeeld. 

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft aangegeven dat de huurder, vorige afnemer van dit leveringspunt, zijn verhuizing van 21/05/2015 wel degelijk heeft doorgegeven op 15/05/2015. Aangezien hij geen enkele informatie had over de overnemer van dit punt, werd op 23/05/2015 een brief verstuurd aan de bewoner om zijn situatie zo snel mogelijk te regulariseren om een onderbreking in zijn levering te vermijden. 

De leverancier heeft zijn excuses aangeboden voor de verwarring bij het verstrekken van de informatie. Het ging immers om een verwarring inzake de wetgeving tussen de gewesten. Na inzage van de gecommuniceerde informatie heeft de leverancier meegedeeld dat hij de kosten voor de openstelling van de meter voor zijn rekening neemt, dit bij wijze van commerciële geste.