Herroeping van het contract

Een klant tekent een contract bij leverancier X. Nadat zijn huidige leverancier hierover ingelicht wordt, doet die hem een beter voorstel. De klant beslist om bij zijn huidige leverancier te blijven en zijn contract bij leverancier X te annuleren. Hij doet dit binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.

Leverancier X bevestigt aan de klant dat het contract geannuleerd wordt.

Na twee maanden ontvangt de klant toch een slotfactuur van leverancier X. Gezien hij zijn contract tijdig heeft geannuleerd en dit ook door de leverancier bevestigd werd, betwist hij deze slotfactuur en dient hij klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt mee dat ondanks de melding aan de klant het contract toch geactiveerd werd. De situatie werd rechtgezet en de opgemaakte slotfactuur werd gecrediteerd waardoor de klant niets aan leverancier X dient te betalen.