Herroepingsrecht

De heer B. heeft een commercieel energiecontract afgesloten met een vertegenwoordiger die bij hem thuis langskwam.

Vervolgens probeerde de heer B. zijn contract binnen de reglementaire termijn te annuleren via een telefoongesprek met de betrokken vertegenwoordiger.

Omdat deze laatste geen gevolg gaf aan deze annulering, bleef het contract van de heer B. actief.

De heer B. ontving facturen per e-mail, maar deed er niets mee omdat hij bij zijn eerdere leverancier wilde blijven.

De heer B. werd zich bewust van de situatie toen hij een brief van zijn netbeheerder kreeg met de melding dat zijn leverancier een procedure voor de plaatsing van een budgetmeter had opgestart.

Om de situatie op te helderen, nam de heer B. contact op met de leverancier die de procedure wilde starten.

De heer B. heeft de openstaande facturen betaald en er is een klacht ingediend tegen de vertegenwoordiger.

De leverancier eist een bedrag van 30 euro van de heer B. om de aanvraag tot tussenkomst door de netbeheerder te annuleren, maar de heer B. tekent hiertegen bezwaar aan.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft aan de heer B. gemeld dat er een klacht tegen de betrokken vertegenwoordiger is ingediend.

Als commerciële tegemoetkoming heeft de leverancier de aanmaningskosten voor een bedrag van 7,50 euro en de ingebrekestelling van 15 euro geannuleerd.

De leverancier annuleerde ook de bijkomende kosten van 30 euro.