Herroepingstermijn

Een klant wordt opgebeld door een leverancier met de melding dat ze de groepsaankoop van de provincie gewonnen hebben en vragen hem om klant te worden bij hen. De klant gaat hiermee akkoord.

De klant verneemt 4 kalenderdagen later echter dat de groepsaankoop door een andere leverancier gewonnen werd. Hij neemt dan ook meteen contact op met de leverancier door wie hij werd gebeld om het contract te annuleren.

Twintig dagen later neemt de klant nogmaals contact op met de leverancier om te melden dat hij wil afzien van het contract, daar hij geen verdere reactie had ontvangen op zijn vorig schrijven.

Op dit schrijven reageert de leverancier dat de wettelijke opzegtermijn ondertussen verstreken is en dat het contract niet meer geannuleerd kan worden. De klant moet zelf contact opnemen met zijn vorige leverancier om daar terug klant te worden.

De klant gaat niet akkoord met deze werkwijze en dient klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat het contract te laat werd opgezegd door de klant en niet meer geannuleerd kan worden. De leverancier werd er nogmaals op gewezen dat de klant wel degelijk binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen zijn contract had opgezegd. In een van de brieven naar de klant werd tevens bevestigd dat de klant wel tijdig heeft gereageerd, maar door een systeemtechnisch probleem hier niet het correcte gevolg aan gegeven kon worden door de leverancier. Op vraag van de Ombudsdienst was de leverancier dan ook bereid om de opgemaakte facturen te crediteren.