Herroepingstermijn

Een leurder biedt zich aan bij de woonplaats van de heer N. en laat hem een contract ondertekenen dat, volgens hem, 'goedkoper' is, dit terwijl de heer N. het sociaal tarief geniet bij een andere leverancier. 

De heer N. vraagt per telefoon en per gewone brief om het contract te annuleren, maar de leverancier verstuurt hem tussentijdse facturen. Hij ontvangt eveneens een slotfactuur van zijn vorige leverancier. De nieuwe leverancier draalt met de toepassing van het sociaal tarief en verstuurt facturen in een taal die de heer N. niet begrijpt. De heer in kwestie onderneemt stappen om van leverancier te veranderen.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier erkent dat de verkooppraktijken van de leurder niet in overeenstemming zijn met het Consumentenakkoord. De leverancier eist van zijn partner om een actieplan op te stellen om dit soort misbruik te vermijden en neemt de vordering voor zijn rekening.