Hogere prijs voor leegstandscontract

Mevrouw L. betwist de factuur voor een bedrag van 820,46 euro die ze heeft ontvangen. Mevrouw L. stelt vast dat het toegepaste tarief hoog lijkt voor een periode van drie maanden in een leegstaande woning, waar de verwarming tijdens de winterperiode op een minimum staat. Ze stelt dat de leverancier haar bij de ondertekening van het contract had moeten vertellen dat het leegstandscontract niet wordt aangepast in geval van werken/verbruik.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier bevestigt dat het toegepaste leegstandstarief inderdaad niet van toepassing is omdat er energie werd verbruikt. De leverancier stelt voor een commercieel bewonerstarief toe te passen, waardoor het factuurbedrag van 820,46 euro naar 569,76 euro daalt.