Invorderingskosten

De heer H. uit zijn ongenoegen na een brief te hebben ontvangen van een buitenlands invorderingsbureau over een onbetaalde factuur bij zijn energieleverancier. De heer H. geeft aan geen enkele herinnering te hebben ontvangen voor de onbetaalde factuur. 

Interventie van de ombudsman: 

Het dossier van de heer H. bij het buitenlands invorderingsbureau werd afgesloten op 12/09/2014.

De energieleverancier is zich bewust was van het geleden ongemak door een niet-betaling waarvoor de heer in kwestie geen betalingsherinnering noch een ingebrekestelling heeft ontvangen. De leverancier besloot dan ook de interesten en het boetebeding die door het buitenlands invorderingsbureau werden aangerekend voor zijn rekening te nemen. Deze kosten bedroegen 31,71 euro en een creditnota voor dit bedrag werd naar de heer H. gestuurd.