Laattijdige factuur

Mevrouw B. meldt dat zij geen slotfactuur heeft ontvangen na haar verhuizing op 07/07/2019.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier bevestigt dat het opstellen van de slotfactuur werd vertraagd door een technische storing. De slotfactuur voor de periode van 01/09/2017 tot 06/07/2019, met een bedrag van 1.298,63 euro in het voordeel van mevrouw B, is vervolgens opgesteld op 19/02/2020.

Omdat het Consumentenakkoord voorziet dat een slotfactuur binnen een termijn van zes weken moet worden bezorgd, bevestigt de leverancier op vraag van de Ombudsdienst dat de compensatie volgens de wettelijke formule 26,13 euro bedraagt. De leverancier heeft deze compensatie afgerond naar 30 euro.