Laattijdige rechtzetting prosumententarief

Een klant is op 01/01/2016 veranderd van leverancier. Hij ontvangt van zijn oude leverancier een slotfactuur en betaalt die. Op 09/05/2017 ontvangt hij van zijn oude leverancier een correctienota waarbij de aanrekening van het prosumententarief wordt rechtgezet.

De klant gaat niet akkoord met deze laattijdige rechtzetting en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelde aan de Ombudsdienst mee dat zij “plots gegevens van de netbeheerder kunnen ontvangen van een periode in het verleden zonder enige indicatie. In het geval wanneer de afrekening al opgemaakt werd, loopt de aanrekening niet automatisch en dient er een manuele interventie te gebeuren. Vanaf 2017 is er voor deze gevallen een inhaalslag gebeurd en wordt dit systematisch opgevolgd.”

De Ombudsdienst heeft vervolgens contact opgenomen met de netbeheerder voor meer informatie. De netbeheerder kon meedelen dat er geen aangepaste gegevens aan de leverancier werden bezorgd.

De Ombudsdienst heeft dit voorgelegd aan de leverancier en de leverancier verwezen naar artikel V.5 van het Consumentenakkoord, dat het volgende bepaalt:

Geen bedingen op te nemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende de welke de leverancier fouten inzake facturatie kan rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan derde partijen. In dat laatste geval geldt een rechtzettingstermijn, zoals bepaald in de toepasselijke reglementering. Aangezien de correctiefactuur van 09/05/2017 niet binnen bovenvermelde termijn werd opgemaakt, heeft de Ombudsdienst de leverancier verzocht om de correctiefactuur te annuleren.

De leverancier was hiertoe bereid.