Laattijdige rechtzetting van een factuur

De heer P. betwist bij zijn energieleverancier een rechtzettingsfactuur van 24/08/2016 voor een bedrag van 11,28 euro. Het betreft de correctie van de distributiekosten, en de factuur bevat ook incassokosten voor een bedrag van 15 euro. De distributiekosten werden in de aanvankelijke factuur van 20/07/2015 inderdaad foutief gefactureerd (0,00008 €/kWh in plaats van 0,000842 €/kWh).

Interventie van de ombudsman: 

Aangezien de rechtzetting van 24/08/2016 meer dan een jaar na de vervaldag van de aanvankelijke factuur van 20/07/2015 is gebeurd, heeft de leverancier de rechtzettingsfactuur en de administratieve kosten gecrediteerd voor een totaalbedrag van 26,28 euro. Die annulering stemt overeen met artikel V1.5. van het Consumentenakkoord, dat bevestigt dat het energiebedrijf geen clausule met een termijn van meer dan twaalf maanden mag voorzien voor het rechtzetten van een fout in de facturatie.