Laattijdige terugbetaling

Mevrouw F. betwist de laattijdige terugbetaling van haar foutieve betaling aan haar energieleverancier. Op 04/01/2016 stort mevrouw F. een bedrag van 1.542,86 euro in plaats van 152,86 euro. Zij brengt haar leverancier onmiddellijk op de hoogte, die haar verzekert het nodige te zullen doen om de terugbetaling van 1.390 euro uit te voeren op 15/01/2016.

Interventie van de ombudsman: 

De terugbetaling vond uiteindelijk pas plaats op 15/02/2016. De leverancier was bereid om de geldende wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties toe te passen. De leverancier berekende de interest van 8,5% over 42 dagen achterstand (periode 04/01/2016 tot 15/02/2016). Bijgevolg werd een schadevergoeding van 13,59  euro betaald aan mevrouw F.