Laattijdige terugbetaling van een kredietnota

Op 12/05/2017 ontving mevrouw C. een afrekening van haar leverancier voor een bedrag van 427,07 euro in haar voordeel, voor de periode van 14/04/2016 tot 14/04/2017.

De terugbetaling vond pas plaats op 24/04/2018.

De leverancier bevestigt dat de laattijdige betaling te wijten is aan het feit dat mevrouw C. haar werkelijke meterstanden niet had doorgegeven.

De Ombudsdienst wees erop dat het ontbreken van werkelijke meterstanden de terugbetaling van een creditnota aan een klant niet had mogen vertragen.

Indien er geen werkelijke meterstand is opgenomen, dan wordt deze immers geschat door de distributienetbeheerder.

Het Akkoord 'De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt' werd ook aangehaald. Dit bepaalt het volgende: “te voorzien ten gunste van de consument in de gewestelijke schadevergoedingen of, bij gebreke daaraan, in nalatigheidsinteresten tegen de wettelijke interestvoet, ingeval de consument een recht op betaling heeft vanwege zijn energieleverancier ingevolge foutieve facturatie of laattijdige terugbetaling, veroorzaakt door de energieleverancier”

De geldende wettelijke interestvoet voor betalingsachterstanden in handelstransacties volgens het tarief dat voorzien is in het Belgisch Staatsblad, werd gevraagd.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft een creditnota van 8,40 euro opgesteld.