Laattijdige verbetering van factuur

Een klant dient een klacht in bij de Ombudsdienst omdat hij van zijn vorige leverancier een correctiefactuur van 83,74 euro heeft ontvangen. Hij betwist deze factuur want hij is al een ruime tijd geen klant meer bij deze leverancier.

Interventie van de ombudsman: 

Het Consumentenakkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ bepaalt het volgende in punt V.I.5:

“Geen bedingen op te nemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende de welke de leverancier fouten inzake facturatie kan rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan derde partijen. In dat laatste geval geldt een rechtzettingstermijn, zoals bepaald in de toepasselijke reglementering.”

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat de correctiefactuur van 20/05/2015 betrekking heeft op de jaarlijkse afrekening van 25/04/2014. Gezien de rechtzettingstermijn van

12 maanden hierbij verstreken is, heeft de leverancier de correctiefactuur geannuleerd. Aangezien de klant deze factuur al had betaald, werd er hem een bedrag van 83,74 euro teruggestort.