Leegstand

De heer L. betwist de factuur van één van zijn gebouwen dat leegstaat sinds 2011. Naar eigen zeggen heeft hij de meterstanden doorgegeven, maar de distributienetbeheerder (DNB) zou enkel schattingen hebben geregistreerd.

Interventie van de ombudsman: 

De DNB heeft te kennen gegeven dat de meter werd vervangen omdat deze was geblokkeerd waardoor het verbruik enkel op het nachtregister werd geregistreerd. In april 2014 werd een bezoek uitgevoerd om de meterstand op te nemen, met als doel de verbruiksgewoonten van de klanten te kennen en om de verdeling tussen 27/02/2012 en 09/01/2014 te herzien. Deze herziening leidde tot een verbruik van 800 kWh op dagregister en 2.400 kWh op nachtregister op basis van historische verbruiken.

De DNB werd door de Ombudsdienst aangesproken op de verbruiksgegevens want er was tijdens de periode 27/02/2012 en 9/01/2014 slechts 1 kWh verbruikt op het dagregister. Zelfs al is een meter geblokkeerd op een tarief, dan is het totaalverbruik op het andere tarief nog altijd correct en kan het verbruik niet zomaar stijgen.

Bovendien sluit dit aan bij de bewering van de klager, die had aangegeven dat het ging om een grond met daarop twee gebouwen, waarvan één onbewoond is sinds 2011.

De DNB heeft toegegeven dat het waarschijnlijk is dat de klant praktisch niets heeft verbruikt en heeft de historiek, zoals gevraagd, rechtgezet naar een verbruik van 1 kWh. Na de correcties bleef een bedrag van 253,46 euro over in het voordeel van de heer L.