Meter / Moza

De heer I. betwist het verbruik dat de netbeheerder in april 2011 heeft gefactureerd voor een bedrag van 31.497,93 euro voor de periode van 18/09/2002 tot 31/08/2010 tegen het tarief ‘zegelbreuk’.

Interventie van de ombudsman: 

De netbeheerder heeft toegegeven dat er problemen van intern beheer zijn geweest met betrekking tot dit dossier. Op basis van de aankoopakte van het gebouw werd het verbruik van de meterstand 2 tot 4274 gefactureerd aan de onderneming die de werken heeft uitgevoerd. De heer I. werd gefactureerd van de meterstand 4274 (meterstand berekend volgens het prorata van het verbruik) tot 76833.

Bijgevolg werd deze verbruiksfactuur, aangerekend tegen het tarief ‘zegelbreuk’, geannuleerd en vervangen door een factuur tegen het gebruikelijk tarief (13.404 euro).

Deze factuur bevatte echter nog steeds een verbruik voor de periode van 18/09/2002 tot 31/08/2010. Voor energiefacturen geldt er nochtans een verjaringstermijn van 5 jaar.

Bijgevolg heeft de netbeheerder de factuur verbeterd en een factuur opgemaakt voor de periode van 08/04/2006 tot 31/08/2010 (meterstanden 36955 tot 76833) voor een bedrag van 8.023,81 euro.