Meteropname bij zonnepanelen

De heer R. dient klacht in tegen zijn energieleverancier omdat zijn energieverbruik na aanschaf van zonnepanelen steeg, zelfs verdubbelde, in plaats van te dalen.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier stelt dat hij voor de opmaak van de facturatie afhankelijk is van de meterstanden die hij ontvangt van de distributienetbeheerder. De meterstanden die werden opgenomen op 31/01/2016, werden door de distributienetbeheerder pas doorgestuurd naar de leverancier op 01/07/2017 wegens informaticaproblemen. Door een technisch probleem bij de facturatiedienst van de leverancier ontving de heer R. drie correctiefacturen. De distributiekosten en de meterhuur werden op de oorspronkelijke facturen namelijk niet aangerekend. Uit het verbruiksoverzicht dat de Ombudsdienst van de distributienetbeheerder ontving, bleek dat er eerst op de tweevoudige meter en later op de enkelvoudige meter weinig tot geen verbruik is, omdat hieraan de zonnepanelen zijn gekoppeld. Op de exclusief nachtmeter ligt het verbruik in lijn met dat van de voorbije jaren. Aangezien aan deze laatste meter uitsluitend verwarmingstoepassingen zijn aangesloten, gaf de Ombudsdienst de heer R. de raad om contact op te nemen met een erkende installateur om na te gaan of de verwarming kan worden aangesloten op de enkelvoudige meter. Bij controle van de correctiefacturen bleek ook dat de energieleverancier twee van de drie correctiefacturen te laat had opgemaakt, dus niet binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de uiterste betalingsdatum van de oorspronkelijke facturen. De energieleverancier annuleerde deze twee facturen voor in totaal 942,80 euro.