Meteropname via huurcontract

Mevrouw L. laat via aangetekend schrijven aan haar leverancier weten dat haar appartement wordt verhuurd sinds 1/05/2015. Op 23/01/2016 krijgt mevrouw een factuur op haar naam van haar leverancier waarin het verbruik voor de periode 5/01/2015 – 1/12/2015 wordt aangerekend. Door deze factuur wordt ze aangerekend aan de volgende meterstanden: elektriciteit 42.493 – 43.535 (1.042 kWh) en aardgas 11.606 – 11.714 (1.065 kWh).

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier zou niet op de hoogte zijn gebracht van de stopzetting van het contract door mevrouw L., waardoor de facturatie op haar naam bleef doorlopen tot 1/12/2015. De Ombudsdienst kon in de klacht geen huurcontract terugvinden, maar wel een brief gericht aan de leverancier waarin vermeld wordt dat er ingesloten een kopie van het huurcontract zit. Na ontvangst van het huurcontract van de leverancier vroeg de Ombudsdienst aan de netbeheerder om de geschatte meterstanden van 1/12/2015 te vervangen door de meterstanden van 1/05/2015 (elektriciteit 42.501 en aardgas 11.627), zodat mevrouw tot aan de correcte eindmeterstanden wordt gefactureerd conform het huurcontract. De netbeheerder paste de meterstanden aan, waarna de leverancier de facturatie heeft aangepast. Op de nieuwe factuur wordt ze aangerekend aan de volgende meterstanden: elektriciteit 42.493 – 42.501 (8 kWh) en aardgas 11.606 – 11.627 (208 kWh).