Meterwerking en rechtzetting van metergegevens

De meter van mevrouw S. blijft doordraaien en ze neemt hiervoor contact op met de distributienetbeheerder. De meter wordt vervangen door een andere meter en de distributienetbeheerder meldt haar dat ze contact moet opnemen met haar leverancier om na te gaan hoe de verbruiken van beide meters zullen worden gefactureerd. Aangezien de leverancier maar geen nieuwe verbruiksgegevens ontvangt van de distributienetbeheerder, neemt mevrouw S. opnieuw contact op met deze laatste. Deze vindt echter geen gegevens terug over een defecte meter.

Interventie van de ombudsman: 

De distributienetbeheerder stelt in het standpuntaan de Ombudsdienst dat de meter inderdaad werd vervangen, maar dat er geen defect werd vastgesteld en dat er dus geen rechtzetting volgt. Uit het standpunt van de leverancier blijkt echter dat de distributienetbeheerder een voorstel aan de leverancier deed om het verbruik te herverdelen. Aangezien beide standpunten haaks op elkaar staan, vraagt de Ombudsdienst bijhorende informatie aan de distributienetbeheerder.

Uiteindelijk voert de distributienetbeheerder een rechtzetting uit: een herberekening op basis van de gegevens van de nieuwe meter. Leverancier X maakt vervolgens nieuwe facturatie op. Door deze rechtzetting daalt de energiefactuur met 316,23 euro.