Misleidende precontractuele informatie

De heer A. krijgt bezoek van een deur-aandeurverkoper. Op basis van een simulatie doet de verkoper aan de klant een voorstel waarbij hij slechts 133 euro per maand zou moeten betalen of 1.596 euro per jaar. Aangezien de klant bij zijn huidige leverancier 223 euro per maand betaalt, is de keuze snel gemaakt en beslist hij om in te gaan op het voorstel.

De eerste voorschotfactuur die de klant ontvangt, bedraagt echter geen 133 euro, maar wel 260 euro. De heer A. beslist hier niet op in te gaan en verwacht bij de eindafrekening dat het teveel betaalde bedrag zal teruggestort worden. Bij het ontvangen van de eindafrekening krijgt de klant echter niets terug. Hij moet zelfs nog veel bijbetalen aan de leverancier.

De heer A. gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De Ombudsdienst heeft opgemerkt dat de simulatie die de verkoper heeft uitgevoerd, opgemaakt werd met veel lagere verbruiksgegevens dan het werkelijke verbruik van de klant.

Hierdoor was het resultaat van de simulatie uiteraard voordeliger.

De werkelijke tarieven die worden aangerekend door de nieuwe leverancier zijn bovendien opmerkelijk duurder:

De leverancier was uiteindelijk bereid om een compensatie aan de heer A. toe te kennen ten bedrage van 250 euro.