Misleidende verkoop

Verkopers bezochten de woning van de heer V. en lieten een contractvoorstel achter bij zijn echtgenote. Toen hij na zijn werkdag thuiskwam, bekeek de heer V. dit voorstel. Omdat hij echter niet geïnteresseerd was, stuurde hij geen ondertekend contract terug. Toch kreeg hij tot zijn verbazing een welkomstbrief van de nieuwe energieleverancier.

Interventie van de ombudsman: 

Het energiebedrijf meldde allereerst dat het contract wel degelijk geldig was en het verbruik dus moest worden betaald. Volgens de leverancier had de echtgenote van de heer V. was toestemming gegeven om klant te worden en een contract ondertekend.

Na analyse van dit contract stelde de Ombudsdienst vast dat het inderdaad de echtgenote van de heer V. was die een handtekening/paraaf onder het contract had gezet. De naam op het contract is echter die van de heer V. De Ombudsdienst heeft dus weer contact met de leverancier opgenomen om zijn bevestiging te betwisten en te vragen waarom het contract op naam van de heer V. was opgesteld, maar niet zijn handtekening bevatte.

Na deze vragen bevestigde het energiebedrijf dat ze het voornoemde contract zouden annuleren en de periode van 25/06/2019 tot 01/08/2019 op zich zouden nemen.