Misleidende verkoop

De heer B. werd aangesproken door een commercieel vertegenwoordiger. Hij luisterde naar de informatie, maar gaf er geen gevolg aan omdat de voorwaarden niet voordelig waren. De heer B. reageerde ook niet op de sms waarin hem werd gevraagd de EAN-nummers van zijn meters door te geven. Tot zijn grote verbazing bracht zijn leverancier hem ervan op de hoogte dat zijn contract was beëindigd omdat hij van leverancier was veranderd.

Interventie van de ombudsman: 

De energieleverancier heeft bevestigd dat het nodige werd gedaan om het contract te annuleren.

De energieleverancier heeft de periode van 17/10/2019 tot 25/12/2019 op zich genomen. Er werd 2 x 90,00 euro van de rekening van de heer B. afgeschreven. Dit bedrag werd aan hem teruggestort.