Misleidende verkooppraktijken

De heer T. heeft een contract bij een leverancier, terwijl hij dit tijdens een telefonische verkoop heeft geweigerd. De heer T. wordt zich bewust van het bestaan van dit contract wanneer de distributienetbeheerder hem informeert dat er binnenkort een budgetmeter geplaatst zal worden.

De heer T. komt van de leverancier te weten dat alle informatie en facturen via het internet werden gecommuniceerd. Echter gaat het hier om een heer met een respectabele leeftijd die geen toegang heeft tot het internet. De kopie van het overgemaakte contract bevat geen enkele handgeschreven handtekening en de naam van de heer in kwestie werd foutief geschreven. De heer beslist een klacht in te dienen bij de politie. 

De heer T. beslist echter het saldo toch aan de leverancier te betalen om zo de plaatsing van de budgetmeter te vermijden en om zo snel mogelijk naar zijn vorige leverancier over te stappen. De heer T. eist de terugbetaling van dit bedrag.

Interventie van de ombudsman: 

Na het verzoek om uitleg van de Ombudsdienst beslist de leverancier de levering op naam van de heer T. te annuleren voor de periode gaande van 01/02/2015 tot 01/07/2015.

Alle voor deze periode opgestelde facturen werden geannuleerd en alle betalingen werden teruggestort. Doordat er een proces-verbaal werd opgesteld, werd bovendien de politie voorzien van een antwoord. De leverancier heeft eveneens maatregelen getroffen jegens de betrokken verkoopagent.