Misleidende verkooppraktijken

De heer M. werd opgebeld door een verkoopspartner van een energieleverancier. Telefonisch wordt afgesproken dat er per e-mail meer informatie zal verstuurd worden zodat de heer M. de prijzen rustig kan vergelijken.

Als de heer M. de e-mail ontvangt, contacteert hij de verkoopspartner met de melding dat hij in de e-mail geen vergelijking van energieprijzen kan terugvinden.

De verkoopspartner deelt hem mee dat hij in de e-mail op de ‘bevestigingsknop’ dient te klikken en dat hij dan een vergelijking kan maken van de tarieven van de verschillende leveranciers.

Wanneer de heer M. dit heeft gedaan vindt hij nog steeds geen vergelijkende energietarieven terug. Hij stelt zelfs vast dat hij door op de bevestigingsknop te klikken een contract is aangegaan bij de energieleverancier.

Hij is verontwaardigd over dergelijke praktijken en zegt meteen per e-mail dit contract op. Gezien hij geen reactie hierop heeft ontvangen, heeft hij ook een aangetekende brief verstuurd.

Omdat hij ook hier geen reactie op heeft gekregen, maar wel een brief heeft mogen ontvangen dat zijn contract van start is gegaan, heeft hij een klacht ingediend bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier heeft zijn excuses aangeboden aan de heer M. en de levering werd terug overgenomen door de vorige leverancier van de heer M. Voor de periode dat het contract onterecht werd geactiveerd werd er niets aangerekend aan de heer M.