Niet reglementaire factuur

Mevrouw E. sluit op 3 augustus 2011 een energiecontract af met een leverancier. Op 8 juni 2012 laat mevrouw E. diezelfde leverancier weten dat er een nieuwe huurder is gevonden vanaf april 2012 voor het betreffende leveringspunt, waarop de betrokken leverancier vraagt een verhuisdocument te bezorgen. Dit wordt niet ontvangen. De leverancier krijgt echter een bevestiging van de netbeheerder dat het leveringspunt vanaf 12 augustus 2012 op een andere naam staat en dat een andere leverancier verantwoordelijk is. Mevrouw E. betwist de aanrekening op haar naam voor de periode vanaf april 2012 tot 12 augustus 2012.

Interventie van de ombudsman: 

De betrokken leverancier gaf toe dat ze de einddatum van de levering hadden kunnen vervroegen door de klant uit te schrijven na zijn eerste melding van verhuis en heeft het verbruik van de periode van 15 april 2012 tot 12 augustus 2012 gecrediteerd.