Ongewenste switch

De heer H. dient via het OCMW een klacht in tegen een leverancier. De leverancier factureert gas- en elektriciteitsverbruik aan de heer H. zonder dat hij ook maar enig contract heeft ondertekend. Het is een van zijn vroegere kennissen, de heer L., ex-medebewoner, die het contract heeft ondertekend en de contactgegevens van de heer H. heeft doorgegeven. De gegevens op het contract (het identiteitskaartnummer, het telefoonnummer en de handtekening) komen niet overeen met de gegevens van de heer H.

Interventie van de ombudsman: 

In eerste instantie weigert de leverancier terug te komen op deze zaak en vraagt hij aan de heer H. de facturen te betalen. De leverancier stelt dat de heer H. na zijn verandering van leverancier, geen enkel bezwaar heeft geuit. Het is pas op het moment dat het dossier bij de deurwaarder is terechtgekomen dat het OCMW is opgetreden.

De Ombudsdienst heeft erop gewezen dat de klager pas ingevolge de brieven van de deurwaarder is kunnen optreden met de steun van het OCMW. Uit het dossier kan men vaststellen dat de heer H. niet op het desbetreffende punt verblijft. 

De leverancier is uiteindelijk van mening veranderd en heeft de bestaande schuld op naam van de heer H. geannuleerd voor een bedrag van 1.466,34 euro.