Ongewenste switch na verhuis

In zijn klacht geeft de heer B. aan dat hij verhuisd is op 15/04/2017. De leverancier factureert hem echter maandelijkse voorschotten voor de maanden april, mei en juni. De heer B. verklaart dat hij nooit een contract bij de leverancier ondertekend heeft aangezien hij beschermde klant is en bij zijn sociale leverancier het sociale tarief geniet. Meneer B. zit in schuldbemiddeling.

Interventie van de ombudsman: 

Er bestaat geen contract dat door de heer B. ondertekend is. Het verbruik voor de periode van 05/04/2016 tot 23/05/2016 is gecorrigeerd, d.w.z. op nul gezet. Het bedrag van 15 euro aan administratieve kosten is eveneens geannuleerd.