Ongewenste verandering van leverancier

Bij een verhuis besluit de klant om ook op zijn nieuw adres een contract aan te gaan bij de energie-­leverancier van zijn vorige woning, leverancier Y.

De leverancier van de vorige bewoner, leverancier X, stuurt echter ongevraagd aanbiedingen op aan de klant en neemt zelfs ongevraagd de levering van elektriciteit over.

De klant meldt deze onterechte overname aan zijn leverancier, maar deze kan niets doen omdat leverancier X weigert om mee te werken en de energielevering verder blijft voorzien.

Aangezien de klant geen gehoor krijgt bij leverancier X, dient hij een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier X bevestigt dat de klant nooit een contract heeft ondertekend bij hen. Het leveringspunt wordt terug overgedragen aan de leverancier van de klant en leverancier X crediteert het aangerekende verbruik voor de periode dat hij onterecht de levering heeft overgenomen, ten bedrage van 563 euro.