Onregelmatige factuur

Mevrouw S. betwist de factuur van de distributienetbeheerder (DNB) voor een ongeoorloofd verbruik voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014. Mevrouw S. betwist deze factuur, aangezien haar meter naar eigen zeggen werd vernield en ze zich hier niet van bewust was, omdat ze zich maar zelden naar haar kelder begeeft. Ze vraagt dus dat de fraudekosten worden geannuleerd en dat enkel haar verbruik wordt aangerekend.

Interventie van de ombudsman: 

In eerste instantie is de DNB bij zijn standpunt gebleven en geeft hij aan dat hij 1.026 kWh had gefactureerd voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014 aan het standaardtarief, verhoogd met de forfaitaire kosten voorzien bij de vaststelling van een schending van de integriteit van het metingselement, ofwel 640 euro exclusief btw.

De Ombudsdienst heeft aangegeven dat, op basis van het huidige verbruik, mevrouw S. een verbruik heeft van 2.656 kWh op een periode van één jaar. Als we het verbruik van 1.026 kWh nemen voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014, geeft dit een verbruik van +/- 4.000 kWh per jaar.

De Ombudsdienst beweert dus dat het gefactureerde verbruik niet adequaat is vastgesteld in dit dossier. Bovendien gaat het, op basis van de foto van de meter, duidelijk over een slag die werd toegediend op de ruit van de meter. Het feit alleen dat de ruit gebroken is, maakt nog niet dat er sprake kan zijn van een intentie om fraude te plegen.

Na het lezen van de elementen die de Ombudsdienst heeft aangekaart, was de DNB van mening dat mevrouw S. hier het voordeel van de twijfel gegund moet worden. Bijgevolg werd de factuur geannuleerd. Mevrouw S. heeft een nieuwe factuur van de DNB gekregen voor 'kleine beschadigingen' voor een bedrag van 246 euro exclusief btw. Het niet-geregistreerde verbruik voor de periode gaande van 03/12/2013 tot 20/03/2014 werd herzien door de DNB (753 kWh in plaats van 1.026 kWh) en werd alsnog gefactureerd door haar commerciële energie-leverancier.