Onregelmatige factuur na verhuis

De heer S. ontvangt communicatie van een gerechtsdeurwaarder omtrent een achterstallige factuur van de distributienetbeheerder. Toen hij op 01/07/2015 was verhuisd, had hij dat aan zijn leverancier gemeld aan de hand van een energieovernamedocument. Dat was enkel door hemzelf ondertekend aangezien hij de eigenaar niet kon bereiken. Buiten zijn medeweten was er op 01/12/2015 een nieuw energieovernamedocument opgemaakt met de naam van de heer S. en met een handtekening die niet de zijne was, maar wellicht van de eigenaar.

Interventie van de ombudsman: 

Bij het onderzoeken van de klacht kwam aan het licht dat de distributienetbeheerder bovendien een regularisatieformulier van de eigenaar had ontvangen dat ondertekend leek door de heer S. Na controle van de handtekening op een kopie van het identiteitsbewijs en andere documenten, bleek dat ook de handtekening op het regularisatieformulier niet van de heer S. was. De distributienetbeheerder heeft de facturatie op naam van de heer S. ten bedrage van 539,88 euro gecrediteerd. De heer S. heeft tegen de eigenaar klacht neergelegd bij de politie wegens schriftvervalsing.