Onterechte aanrekening prosumententarief

Een klant merkt op zijn afrekening dat hij een prosumententarief betaalt terwijl hij geen zonnepanelen heeft. De vorige eigenaar van het huis bezat ook het pand ernaast. Daar zijn wel zonnepanelen aanwezig, en die waren verbonden met beide huizen. Bij de aankoop van het huis werden de zonnepanelen ontkoppeld van het huis van de klant.

De leverancier van de klant verwijst hem door naar de netbeheerder. Omdat de klager vindt dat een oplossing te lang uitblijft dient hij klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De netbeheerder heeft het onterecht aangerekende prosumententarief teruggedraaid. De leverancier heeft correctiefacturen opgemaakt waarop het prosumententarief niet meer wordt aangerekend.