Onterechte factuur

Door de distributienetbeheerder werd een verbruiks-factuur naar mevrouw F. gestuurd na vaststelling van fraude voor de periode van 07/03/2013 tot 12/03/2014 (verbruik van 3.824 kWh).

Mevrouw F. betwist dat er met de meters geknoeid is en betwist dus het verbruik en het toegepaste fraudetarief.

Interventie van de ombudsman: 

De distributienetbeheerder heeft op basis van de elementen in het dossier uitzonderlijk beslist om voor de periode van 07/03/2013 tot 12/03/2014 over te gaan tot de annulering van de factuur.

Er werd een creditnota naar mevrouw F. gestuurd.

Niettemin werd door de distributienetbeheerder een verbruik voor de periode van 07/03/2013 tot 12/03/2014 berekend op basis van het verbruik dat geregistreerd werd tussen 01/03/2012 en 07/03/2013, ofwel 2.552 kWh, en meegedeeld aan de commerciële leverancier, die de verbruiksfacturen vervolgens heeft opgemaakt.