Onterechte Switch

Mevrouw D. heeft vastgesteld dat leverancier Y voor haar woning een contract op naam van iemand anders heeft afgesloten.

Interventie van de ombudsman: 

Leverancier Y bevestigd dat er op 21/12/2018 een contract gevalideerd is op naam van mevrouw A. met de EAN-codes van mevrouw D. Deze fout is ontstaan omdat de vertegenwoordiger de EAN-codes van mevrouw D. op het contract van mevrouw A. heeft gezet.

Leverancier Y bevestigt dat hij na het bezwaar van mevrouw D. op 19/02/2019 de 'mysteryswitchprocedure' heeft gestart om mevrouw D. bij de initiële leverancier aan te sluiten.

Na deze mystery switch heeft leverancier Y de voorschotfacturen geannuleerd. De leverancier bevestigt dat hij mevrouw D. niets zal aanrekenen.

Een 'mystery switch' is een procedure die wordt gestart als er een fout optreedt waarbij een leverancier het leveringspunt van een klant die een andere leverancier had gekozen, 'gekaapt' heeft (de andere leverancier is in dit geval de 'gekaapte').

De annulering van de facturen van leverancier Y is dus conform de mystery-switchprocedure, die bevestigt dat zowel de 'kaper' als de 'gekaapte' leverancier geen facturen naar de klant mogen sturen voor het verbruik tijdens de mysteryswitchperiode.

Het contract met de 'kaper' wordt dus als nietig beschouwd en de aangerekende facturen worden geannuleerd. Een klant mag tijdens de betwiste periode ook geen facturen van de 'gekaapte' leverancier ontvangen.