Opname metergegevens

Op 27/05/2011 werd het gebouw van mevrouw en de heer K. getroffen door een brand. Het energiebedrijf is het leveringspunt echter blijven factureren, aangezien het niet mogelijk was de meter af te sluiten. Het contract werd uiteindelijk pas in oktober 2014 beëindigd omwille van een door de distributienetbeheerder (DNB) gecommuniceerde verhuis.

Interventie van de ombudsman: 

Na de DNB hieromtrent om uitleg te hebben gevraagd, informeert deze de Ombudsdienst dat de meterstanden van 2011 en 2012 het voorwerp hebben uitgemaakt van een verbruiksschatting omdat de meter was verzegeld. Omdat de DNB van mening was dat de klagers de meters moeilijk konden nakijken omwille van de brand, heeft de DNB, bij wijze van uitzondering, voorgesteld om het verbruik naar '0' kWh aan te passen voor de periode gaande van 27/05/2011 tot 27/09/2014. Het energiebedrijf heeft op zijn beurt de nodige rechtzettingen doorgevoerd in het voordeel van de klagers.