Precontractuele informatie over een promotie

Een klant voert via de website van een leverancier in augustus 2015 een simulatie uit voor een nieuw energiecontract. Er wordt haar een promo toegekend van 25% op de energieprijs als ze één jaar klant blijft.

Ze beslist hierop in te tekenen en is klant bij de leverancier van 01/10/2015 tot 01/10/2016. Bij ontvangst van haar slotafrekening stelt ze vast dat er haar een korting werd toegekend waarbij 25% van het dagverbruik wordt aangerekend aan het nachttarief. Ze gaat hier niet mee akkoord daar er haar een korting werd beloofd van 25% op de volledige energieprijs.

Van de leverancier ontvangt ze het antwoord dat de korting zou worden toegekend op de jaarlijkse afrekening die de klant in november 2016 zou ontvangen. Vermits ze echter in oktober van leverancier is veranderd en er een slotafrekening werd opgemaakt, heeft ze volgens de leverancier geen recht op de korting.

De klant gaat niet akkoord met de antwoorden die ze krijgt van de leverancier en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat er op het moment dat de klant heeft ingetekend geen promotie liep om 25% korting toe te kennen op de energieprijs.

De Ombudsdienst merkt op dat de simulatie die de klant heeft bewaard en toegevoegd in haar klacht, duidelijk vermeldt dat een korting zou worden toegekend op de volledige energieprijs (het dagtarief én het nachttarief) alsook op de abonnementskost. De tarieven die vermeld staan op de simulatie komen eveneens overeen met de tarieven op de tariefkaart van augustus 2015.

De leverancier blijft ontkennen dat een dergelijke korting aangeboden werd op het moment dat de klant heeft ingetekend, maar is wel bereid om ze aan de klant toe te kennen.

Het dossier werd dus afgesloten met een positief resultaat.