Precontractuele informatie over energieprijs

Een klant vraagt op het einde van de maand oktober een contract aan bij een leverancier en ontvangt dat enkele dagen later. De klant tekent dit contract begin november en bezorgt dit terug aan de leverancier.

Vóór de aanvang van het contract neemt de klant nogmaals telefonisch contact op met de leverancier om zijn tarief te controleren. Hierbij worden hem duurdere tarieven medegedeeld dan tijdens het oorspronkelijke gesprek in oktober.

De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt mee dat de tarieven van november werden toegepast in plaats van deze van oktober omdat zij het contract pas in november terug hebben ontvangen.

De leverancier verontschuldigt zich voor deze vergissing. Hij past het contract aan naar de tarieven van oktober en kent een extra compensatie toe aan de klant.