Precontractuele informatie vaste vergoeding

Bij het aangaan van zijn contract wordt aan een klant beloofd dat de leverancier geen vaste vergoedingen aan hem zou aanrekenen.

Op zijn afrekeningsfactuur stelt de klant vast dat de leverancier zich niet aan zijn belofte heeft gehouden.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier deelt aan de Ombudsdienst mee dat er een menselijke fout werd gemaakt door een medewerker. De leverancier heeft namelijk geen tariefformule waarbij er geen abonnementskost wordt aangerekend.

De leverancier was echter alsnog bereid om de fout recht te zetten en heeft de aangerekende vaste vergoedingen ten bedrage van 165 euro gecrediteerd.