Precontractuele korting

Een klant heeft bij het tekenen van zijn energiecontract een korting van 15% op de energieprijs gekregen en dit voor zolang hij klant blijft bij de leverancier.

Na een jaar klant te zijn geweest valt de korting echter weg omdat deze volgens de leverancier slechts een tijdelijke korting was. De klant gaat hier niet mee akkoord en dient een klacht in bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

De leverancier geeft toe dat een medewerkster destijds verkeerdelijk aan de klant had medegedeeld dat de korting voor onbepaalde duur geldig was. Gelet op deze fout is de leverancier echter bereid om de korting alsnog twee jaar te verlengen.

De klant toont alle begrip voor de menselijke fout en gaat akkoord met het voorstel van de leverancier.