Promotie via btw-korting

De heer V. betwist zijn factuur omdat zijn leverancier bij de ondertekening van zijn contract had beloofd de btw van 21 % terug te betalen. De leverancier heeft dit echter alleen toegepast op het gedeelte 'energieprijs' van de factuur.

Interventie van de ombudsman: 

Het energiebedrijf meldde allereerst dat de korting uitsluitend op het gedeelte elektriciteitsverbruik geldt, niet op het distributie- en transporttarief of de overheidstaksen en -heffingen.

Met deze informatie in het achterhoofd vroeg de Ombudsdienst een kopie van het contract om te controleren of dit duidelijk aangaf dat de btw niet van de andere posten wordt afgetrokken. Na deze vraag en gezien het misverstand over de btw-terugbetaling heeft de energieleverancier een korting van 121 euro op de eindafrekening toegekend, zodat de klacht met een gunstig gevolg werd afgesloten.