Rechtzetting metergegevens

Mevrouw C. ontving als eigenaar een hoge factuur voor een bedrag van 3.034,45 euro voor de periode van 03/09/2010 tot 10/09/2011 dat haar pand leeg stond tussen twee huurders. Zij beschikte over een document met de eindmeterstanden van de vorige huurder, ondertekend door het immokantoor.

Mevrouw betwiste de meterstanden en verbruiken die in deze korte periode werden aangerekend.

Interventie van de ombudsman: 

Na onderzoek bleek dat er te lage beginmeterstanden (23.213 kWh piektarief en 53.428 kWh daltarief)werden gebruikt voor de periode dat het pand leeg stond. Vervolgens werden meterstanden door een immokantoor opgemaakt, waarbij bevestigd werd dat piektarief 26.201 kWh is en daltarief 60.718 kWh.  Op basis van de genoteerde meterstanden door het immokantoor en de eerder geregistreerde beginmeterstanden bedraagt het verschil 2.988 kWh op het dagtelwerk en 7.290 kWh op het nachttelwerk.  

De netbeheerder weigerde echter deze meterstanden aan te passen aangezien deze aanpassing effect zou hebben op verbruik buiten de rechtzettingstermijnen. Bovendien wilde de netbeheerder geen overname-document, enkel getekend door een immokantoor, aanvaarden.

In dit dossier heeft de Ombudsdienst het standpunt van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)  opgevraagd. Zij hebben bevestigd dat een door een immokantoor ondertekend document kan aanvaard worden aangezien zij geacht worden onpartijdig te zijn. Bovendien lag de begindatum van het contract van mevrouw C. nog binnen de rechtzettingstermijnen, dus dient het verbruik van mevrouw C. nog te worden aangepast.

Na ontvangst van dit standpunt heeft de netbeheerder de meterstanden van het immokantoor aanvaard. Aangezien het, wegens de rechtzettingstermijnen, niet meer mogelijk was om de verbruiken via de leverancier aan te passen, heeft de netbeheerder een voorstel tot compensatie bezorgd. Hiermee werd een verbruik van 10.278 kWh voor een bedrag van 2.888,40 euro aan de klager terugbetaald. De oorspronkelijke factuur bij de leverancier van 3.034,45 euro bleef wel behouden.