Rechtzetting metergegevens

De netbeheerder maakte gedurende een periode van 6 jaar (van 14 januari 2004 tot 30 april 2010) steeds schattingen waarbij de meterstand telkens 0 bedroeg. Op 1 december 2010 ontving hij van de leverancier een meterstand van 8.001  m³.  De netbeheerder rekende dit gehele verbruik aan voor een periode van 30 april 2010 tot 1 december 2010 (80.400 kWh) waardoor de klant dus plots een heel hoge factuur ontving.

De Ombudsdienst wees de netbeheerder erop dat het Technisch Reglement niet correct werd toegepast. Het betreft het Technisch Reglement van de Vlaamse overheid dd. 04/12/2009.

Het opgemeten verbruik moest gelijkmatig worden verdeeld over de periode van 14 januari 2004 tot 1 december 2010 (de periode waarin het verbruik ook effectief gemaakt werd). Vervolgens mocht de aanrekening slechts gedaan worden vanaf 30 april 2008 (twee jaar te rekenen vóór de laatste meteropname van 30 april 2010).

Interventie van de ombudsman: 

De netbeheerder paste het verbruik voor de periode van 30 april 2010 tot 1 december 2010 aan van 80.407 kWh naar 4.281 kWh. Concreet betekende dit dus een kwijtschelding van 76.126 kWh.

Deze aanpassing werd bezorgd aan de leverancier en de facturatie van de klant werd aangepast.