Rechtzetting metergegevens

Een professionele klant stelde vast dat voor de aardgasaansluiting op één van  zijn sites een andere omrekeningsfactor werd gehanteerd voor de omzetting van m3 naar kWh dan voor andere gebouwen of sites, met name 13,5 kWh/ m3 in plaats van 12,5 kWh/ m3 . Het probleem zou zijn ontstaan bij de vrijmaking van de energiemarkt (1 juli 2003).Uiteraard was dit nadelig voor de klant en hij vroeg daarom een rechtzetting.

Na onderzoek bleek de vaststelling correct. De juiste omrekeningsfactor moest wel degelijk 12,5 kWh/ m3 zijn.

Na deze vaststelling voerde de distributienetbeheerder een rechtzetting van de verbruiksgegevens door volgens artikel V.3.11.4 van het Technisch Reglement Distributie Gas. Die rechtzetting werd evenwel beperkt tot een periode van 2 jaar voorafgaand aan de laatste meteropname, in casu tot 29 september 2009.

Door deze rechtzetting ontving de klant aangepaste facturen in zijn voordeel, teruggaand tot 29 september 2009. De klant kon zich echter niet tevreden verklaren met deze rechtzetting aangezien de fout teruggaat tot 1 juli 2003.

Interventie van de ombudsman: 

De netbeheerder formuleerde daarop een bijkomend voorstel tot toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn zoals bepaald in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek hetgeen resulteerde in een voorstel tot schaderegeling voor het gedeelte van het energieverbruik dat de eerder rechtgezette periode van 2 jaar overschrijdt, in casu voor de periode teruggaand tot 23 augustus 2006.