Rechtzetting na een meterverwisseling

De heer E. tekent bezwaar aan tegen de aanrekening van het energieverbruik in periodes vóór 19/10/2015.

Interventie van de ombudsman: 

Het energiebedrijf heeft aan de Ombudsdienst meegedeeld dat de facturering het gevolg is van een rechtzetting die de distributienetbeheerder (DNB) heeft doorgegeven.

De Ombudsdienst heeft daarom contact opgenomen met de DNB over deze rechtzetting. Deze laatste gaf aan dat de rechtzetting te wijten was aan het feit dat de meters verwisseld waren
en dat dit probleem niet door het Technisch Reglement wordt gedekt. Maar de rechtzetting gaat volgens de Ombudsdienst over een periode die langer dan twee jaar geleden is, en deze situatie staat wel in het Technisch Reglement.

Om aanspraak te maken op iets dat meer dan twee jaarperiodes geleden is, moet de DNB vaststellen wie verantwoordelijk is voor de fout. Gebeurt dit niet, dan is de Ombudsdienst van
mening dat de rechtzetting niet verder dan twee jaar geleden mag gaan.

Als gevolg van deze opmerkingen heeft de DNB ermee ingestemd de correctie tot twee jaar te beperken. Het verschil in verbruik was 2.233 kWh.