Rechtzetting na meterverandering

Mevrouw B. dient klacht in tegen haar leverancier en distributienetbeheerder wegens hoge facturatie van beide bedrijven voor de periode 15/06/2015 – 22/06/2017. Aangezien ze de hoge factuur van de leverancier niet onmiddellijk
kan betalen, wordt ze gedropt en komt ze bij de sociale leverancier terecht. Ook hier kan niet direct worden betaald waardoor er een budgetmeter wordt geplaatst.

Interventie van de ombudsman: 

De distributienetbeheerder stelt vast dat het verbruik voor de periode 15/06/2015 – 22/06/2017 inderdaad afwijkt ten opzichte van de periode voor en na deze tijdspanne. De distributienetbeheerder stelt eveneens vast
dat nazicht van de meter niet meer mogelijk is daar deze niet meer beschikbaar is. Omwille van het hoge verschil tussen het verbruik op de weggenomen meter en het verbruik voor 15/06/2015 en na 22/06/2017 is de dienst
Rectificatie wel bereid het elektriciteitsverbruik voor de periode 15/06/15 - 22/06/17 te herzien.

Concreet wordt het volgende rechtgezet:

  • 15/06/15 - 14/07/16: 10.795 kWh in plaats van 31.125 kWh (leverancier)
  • 14/07/16 - 10/09/16: 1.585 kWh in plaats van 4.005 kWh (leverancier)
  • 10/09/16 - 22/06/17: 7.789 kWh in plaats van 23.528 kWh (sociale leverancier)

Na deze rechtzetting wordt de facturatie zowel bij de leverancier als bij de sociale leverancier aangepast. Als gevolg is er een daling van de facturatie van in totaal 11.618,20 euro. Bij de sociale leverancier daalt de facturatie immers
met 5.507,10 euro en bij de leverancier met 6.111,10 euro.