Sociaal tarief

Meneer A. vroeg om de toepassing van het sociaal tarief daar hij het statuut van beschermde klant had ingevolge een schuldbemiddeling in het kader van artikel 1675/6,§2 van het Gerechtelijk Wetboek (collectieve schuldenregeling).

De collectieve schuldenregeling is in Wallonië een gewestelijke categorie voor het verkrijgen van het sociaal tarief, waarmee alleen de sociale leverancier / distributiebeheerder moet rekening houden bij de toekenning van het sociaal tarief aan dit type beschermde klant.

Interventie van de ombudsman: 

Meneer A. werd overgenomen door de  distributienetbeheerder waarbij hij het sociaal tarief verkregen had. Voor het resterende saldo bij zijn vorige commerciële leverancier heeft hij een betalingsplan gekregen.