Tarief “verbruik zonder contract”

Op 06/07/2014 ontvangt een klant een factuur van de distributienetbeheerder (DNB) waarop er hem een energieverbruik aangerekend wordt voor de periode van 01/07/2010 tot 31/07/2013 ten bedrage van 8.895,07 euro. De klant stelt vast dat het verbruik aan hem wordt aangerekend aan een tarief ‘verbruik zonder contract’, dat veel duurder is dan de gebruikelijke tarieven die de DNB aanrekent. De klant dacht dat het energieverbruik inbegrepen was in zijn huurprijs en betwist dan ook dit tarief aangezien hij niet te kwader trouw heeft gehandeld.

De DNB is van mening dat het huurcontract van de klant duidelijk vermeldt dat de klant dient in te staan voor het energieverbruik en dat de klant nooit contact heeft opgenomen met een leverancier. Aangezien de DNB niet bereid is om het tarief aan te passen, heeft de klant een klacht ingediend bij de Ombudsdienst.

Interventie van de ombudsman: 

Uit verder onderzoek is gebleken dat de elektriciteitsmeter van de klant als gesloten geregistreerd stond in de database van de DNB, terwijl de meter in werkelijkheid openstond. Pas in 2014 werd deze onregelmatigheid ontdekt door de DNB en werd dit rechtgezet, waardoor het verbruik vanaf 01/07/2010 tot 31/07/2013 aan de klant wordt aangerekend.

De Ombudsdienst heeft dan ook de opmerking overgemaakt dat indien de meter correct geregistreerd zou staan bij de DNB, deze reeds in 2010 brieven zou hebben verstuurd naar de klant met de melding om een energieleverancier te contacteren en dat bij gebrek hieraan de meter afgesloten zou worden. Volgens de Ombudsdienst ligt de oorsprong van de fout dan ook bij de DNB en werd er dan ook verzocht om het aangerekend tarief aan te passen naar het gebruikelijke tarief.

Uiteindelijk was de DNB hiertoe bereid en hebben ze het aangerekend tarief aangepast waardoor het bedrag van de factuur daalde met 6.217,06 euro tot 2.678,01 euro.